yupa@yyoo.me
Call us +668 9625 6055
525/170 Townplus Pracha Uthit Bangkok Thailand

สกายไลท์ Tag

YYOO Curating for Values / Posts tagged "สกายไลท์"
สกายไลท์

ทำให้บ้านสว่างและสะอาดด้วยหลังคารับแสง

การทำหลังคารับแสงหรือสกายไลท์ เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการนำแสงสว่างเข้าสู่ตัวบ้าน ช่วยให้ภายในบ้านสว่างไสว ประหยัดค่าไฟฟ้า ทั้งความร้อนจากแสงแดดยังช่วยฆ่าเชื้อโรค ไล่ความชื้น ทำให้อากาศหมุนเวียนได้ดีขึ้น ส่งผลให้บ้านสะอาด ปลอดเชื้อโรคไม่อับชื้น แต่เนื่องจากบ้านเรามีอากาศร้อน การทำหลังคารับแสงจึงต้องพิจารณา ในเรื่องต่างๆ เช่นขนาดของหลังคารับแสง...

Read More